İlanları karşılaştırın

Meskun alan nedir?

Meskun alan nedir?

Belediye sınırları içerisinde ya da belediye sınırları dışında kalmış fakat belediyenin sorumluluğunda olan, imar planı bulunmayan yerleşmelerin gelişme alanlarını da içine alan ve sınırları Belediye Meclislerince karara bağlanan alanlar, meskun alanlara örnektir.

Meskun alan için bazı yapı şartları vardır. Bunlar:

  • Belediyelerin yerleşik alan sınırları içerisinde bulunan, planı bulunmayan veya nüfusu son nüfus sayımına göre 10.000’in altında olan yerlerde,
  • Belediye, belediyenin sınırları dışında köylerin yerleşik alanlarında ve yakın çevresinde,
  • Belediye ve belediyenin sınırları dışında fakat belirli alanları belediyenin sorumluluğunda olan ve olmayan ve yerleşik alan dışındaki iskan dışı alanlarda uygulanır.

Meskun alanlarda (yerleşik alanlarda) bina yüksekliği sınırlamaları ise şu şekilde olur:

  • Yeni inşa edilecek bir binanın yüksekliği en fazla yanındaki binaların yüksekliği kadar olabilir. Olabilecek yükseklik dokuz buçuk metreyi ve üç katı geçemez.
  • Daha önce uygulama görmemiş alanlarda yol genişliği ve ön bahçe mesafeleri dahil iki cephenin arasındaki mesafenin de yarısından fazla olmaması şartıyla üç kata dokuz buçuk metre yüksekliği verilir.
  • Yeni inşa edilecek binanın yanındaki mevcut binalar eğer dokuz buçuk metre ve üç kattan daha az ise, olabilecek azami bina yüksekliği altı buçuk metre ve iki kattır.
  • Çatı katı ve çekme kat yapılmaz.
  • Meyil olduğu için birden çok iskan katı yapılamaz.
  • Zemin döşemesi, üst seviyesi tabii zeminine yarım metreden çok gömülü ise iskan edilemez.
  • Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz ve sadece son kattaki bağımsız bölümlere irtibatlı piyesler yapılabilir.
img

AKBULUT EMLAK İNŞAAT

Benzer Haberler

Kat karşılığı arsa verirken dikkat edilecekler

Arsa sahibi olan kişilerin arsalarını değerlendirmeyi düşündüklerinde karşılarına çıkan en iyi avantajlardan biri olan, kat karşılığı arsa değerlendirme seçeneği, diğer alternatiflerle kıyaslandığında arsa sahibinin de uzun vadeli çıkarlarını koruyacak olan bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Okumaya Devam..
AKBULUT EMLAK İNŞAAT
- AKBULUT EMLAK İNŞAAT

Ferdi iskan nedir?

Ferdi iskan, bağımsız bölüm kullanma izin belgesi demektir. Bağımsız bölüme sahip olan kişilerin başvurusu ile her bölüm için ayrı düzenlenen ruhsat niteliğinde izin belgesi anlamına gelir.

Okumaya Devam..
AKBULUT EMLAK İNŞAAT
- AKBULUT EMLAK İNŞAAT
error: Content is protected !!